حدیث هفته

حضرت  علی (ع):

بزرگترین عیب آن است که آنچه را که مانند توست عیب بشمری

تصويرمنتخب هفته

 


اولیا گرامی باسلامد

لباس فرم دانش آموزان و لباس ورزشی فقط در روزدوشنبه26مرداداز ساعت  9 الی 12 ار دبستان توزیع می گردد.

 

افتخار آفرینان در آزمون مدارس نمونه دولتی

آیدا ایلخانی پور، زهرا چرومی زاده ؛ یکتا خسرویان،یاس رازقی ، آناهید نعمتی ، درنا دوکوهکی ، رانیا صفایی ، زهرا محمد خانی

پارمیدا جعفری ؛ کیانا کریمی، سارا نعمتی پور،حانیه خطا پوش ، فاطمه ضیاء

 

پذیرفتگان مدارس  تیز هوشان

یاس رازقی ؛ آیدا ایلخانی ؛کیمیا انفعالی ، نرگس صادقی ، عسل چرومی زاده ، آیه شریفی ، درسا صقائیان ، یکتا خسرویان ،سارا نعمتی پور؛ملیکا پناهی

 

به  اولیاودانش آموزانی که در آزمون تیز هوشان پذیرفته شده اند تبریک عرض نموده و از زحمات گرانقدر آموزگاران پایه ششم سرکار خانم رجایی وسرکار خانم زارع پور سپاسگزاریم