حدیث هفته

حضرت  علی (ع):

شیرینی گناه را  ، دردناکی کیفر از بین  می برد.

تصويرمنتخب هفته

کاردستی دانش آموزان با وسایل غیر قابل استفاده

 

 

 

ميلاد نبي اكرم (ص) ،بهانه خلقت وقرآن ناطق

وميلاد امام جعفر صادق (ع)

برشما تبريك وتهنيت باد.