جشن شکوفه ها
آبان 4 سه‏ شنبه
تولد همگانی دانش آموزان پایه اول
آبان 4 سه‏ شنبه
جلسات آموزگار با اولیا پیش دبستانی عصر خانم عسگرزاده 14:30
پیش دبستانی عصر خانم کارگر ساعت 13:45
آبان 5 چهارشنبه
آغاز فعالیت های جشنواره جابربن حیان
آبان 6 پنجشنبه
جلسه اولیا با آموزگار ویژه پایه های اول و دوم اول:ساعت 9:30
دوم:ساعت 10
آمادگی:ساعت 9:30
اطلاعیه های مهم فرشتگان آرشیو اطلاعات

 

تاریخ جلسات آموزگار با اولیا:

پیش دبستانی عصر خانم عسکرزاده  سه شنبه 4 آبان ساعت 14:30

پیش دبستانی عصر خانم کارگر  سه شنبه 4 آبان ساعت 13:45

پنجشنیه 6 آبان

اول:ساعت 9:30

دوم:ساعت 10

آمادگی صبح:9:30