جشن شکوفه ها
مهر 7 چهارشنبه
جشن قران پایه اول
مهر 8 پنجشنبه
جلسه اولیا با مربیان پایه اول-سوم-چهارم و پنجم
مهر 10 شنبه
جشن روز سالمند ویژه پیش دبستانی تولد همگانی ویژه پیش دبستانی
مهر 11 يکشنبه
بررسی شناسنامه سلامت دانش آموزان
اطلاعیه های مهم فرشتگان آرشیو اطلاعات

 

 

 

 

مناسبت های رسمی کشور