افتتاحیه مراسم هوشمند سازی دبستان با حضور ریاست محترم ناحیه یک جناب آقای کیانی وهئیت همراه
اطلاعیه های مهم فرشتگان آرشیو اطلاعات

  

مدارک لازم جهت ثبت نام پیش دبستانی:
اصل و کپی شناسنامه،کپی کارت ملی و شناسنامه والدین ،کپی کارت واکسن ،4 قطعه عکس 4*3 با مقنعه ،پوشه روغنی آبی رنگ +گیره پوشه


 

مدارک لازم جهت ثبت نام اول:
اصل و کپی شناسنامه،کپی کارت ملی و شناسنامه والدین ،کپی کارت واکسن   وکارت واکسن تکمیل شده،4 قطعه عکس 4*3 با مقنعه ،

جهت انجام امور حسابداری همان روز هماهنگی صورت میگیرد.لطفا وجه نقد  و چک به همراه داشته باشید.