بازدید از مجموعه زندیه
آذر 5
برگزاری جلسه آموزگاران اول و آمادگی با اولیا
آذر 5
جلسه آموزشی آموزگار و اولیا پایه پنجم 2 ساعت 8:30
پایه اول 1 ساعت 10
پایه اول 2 ساعت 10:30
آذر 9
اجرای مانور سراسری زازله
آذر 10
برگزاری مراسم ویژه اربعین حسینی
اطلاعیه های مهم فرشتگان آرشیو اطلاعات

 

به اطلاع  اولیای عزیز که متقاضی ثبت نام در کلاس های قرآن می باشند می رسانیم کلاس ها از تاریخ 5 آذر روزهای پنجشنبه از ساعت 9:45_10:45 برگزار می گردد.

پایه های آمادگی و اول:9:45_10:45wink

پایه های دوم:8:30_9:30wink

*روزهایی که دانش آموزان فوق برنامه دارند کلاس قرآن تشکیل نمی شود. 

 

مناسبت های رسمی کشور
متولدین آذر تولدتان مبارک